Twój głos, Twój los

Jesień 2018 roku, to czas wyborów samorządowych w Polsce. Obywatele będą wybierać  do samorządów swoich reprezentantów  – członków rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

Według danych, opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, w wyborach samorządowych w 2014 roku, Śląsk był regionem o jednej z najniższych (drugiej w kolejności, tuż za województwem opolskim) frekwencji na tle innych województw. Nasz projekt jest odpowiedzią na ten problem.

Projekt „Twój głos, Twój los”, realizowany przez KOD regionu śląskiego, to pomysł na działania związane ze zwiększeniem frekwencji w wyborach samorządowych na Śląsku w 2018 roku, poprzez szeroko rozumianą edukację obywatelską.

Pomysł powstał w październiku 2017 roku, w niewielkiej grupie członków Komitetu Obrony Demokracji. Jest reakcją na zauważalny problem małego zainteresowania lokalną polityką, wynikający w dużej mierze z ograniczonego zaufania obywateli do polityków, przekonania o braku wpływu na sprawy lokalne, a także słabej dostępności zrozumiałej dla każdego wiedzy m.in. o samorządzie terytorialnym, o jego organach, zadaniach i kompetencjach, o budżecie czy niuansach dotyczących wyborów zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Projekt obejmuje kilka miast naszego regionu. Jego celem jest zainteresowanie sprawami lokalnymi obywateli, zamieszkujących dany obszar. Chcemy być platformą:

  • umożliwiającą spotkania i debaty z kandydatami;

  • udostępniającą wiedzę na temat wyborów, poprzez organizację ciekawych warsztatów czy prelekcji ze znanymi osobami ze świata polityki i nie tylko;

a także

  • aktywnie angażującą mieszkańców do bezpośrednich rozmów oraz udzielającą informacji w punktach KOD, rozstawionych w centrach miast.

Zapraszamy do obserwowania naszych działań oraz czynnego udziału w organizowanych wydarzeniach. Zachęcamy również do współpracy.